ظرف میوه و دسر با پایه امپریال

در سایزهای ۳۰، ۴۰، ۵۰ سانتیمتر